How To Write A Good Software Specification Document

In this article, I outline some basics about writing a solid SRS and present some best practice methods from my own personal experience.

5 Reasons Why To Buy Second Hand

Whether we talk about clothes, furniture, a standing lamp or even a laptop, it’s always a good idea to first look into second hand or refurbished items. Here’s why. 1. It’s Cheap! You knew this. But the quality of many items is still amazing! A lot of clothes, especially children or baby clothes, even have […]

How to permanently save ENV variables in Linux?

Add to the end of ~/.bashrc: For example the Java ENV vars: export ANDROID_SDK_ROOT=”$HOME/Android/Sdk”JAVA_HOME=$(dirname $( readlink -f $(which java) ))JAVA_HOME=$(realpath “$JAVA_HOME”/../)export JAVA_HOME Then run this to reload your bash without having to log out and in again: source ~/.bashrc

5 New Years Resolutions For 2022

Being better tomorrow than you were yesterday is not option. If you want to be of any real value of the people around you and of society in general, you consciously learn every day. Better even, you need to be able to learn, unlearn and relearn in order to change your habits for the better. […]

Winter

Ik blaas een wolk van warme adem in de koude lucht. De lucht is grijs, de bomen zijn kaal en de grond is wit. Elke voetstap zorgt voor een zacht hoorbaar gekraak waar ik rustig van word. Een blauw vogeltje landt op de leuning van een ondergesneeuwde bank. Ik merk op hoe zijn geruisloze landing […]

Als de avond valt

Ik schud en beef, adem snel Maar niet bewust Ik ben gespannen, mijn gedachten razen als racewagens Met veel lawaai en adrenaline Ik ben angstig, onrust beheerst mijn hoofd en tenen Maar dan valt de avond Ik adem traag met mijn buik Voel mijn denken vertragen, mijn lichaam ontspannen Mijn gedachten bezinken als zand in […]

The Most EPIC Spotify Playlist EVER

Whether you’re working, studying, gaming, running, fitnessing or just need a mood boost, listen to this AWESOME Spotify playlist! 🙂

Werken In Loondienst Of Als Zelfstandige?

Menig werknemer, en dan zeker in de creatieve sectoren, dagdroomt af en toe van een ander leven. Een leven zonder baas, een leven zonder verplichte kantooruren, een leven waar hij zelf z’n financiële verantwoordelijkheid draagt. Maar dan wordt hij als het ware wakker getikt door vraagtekens boven het hoofd. Men kan zich nooit datgene ten […]

Geen Medelijden Met Burn-outers

Mocht je zelf ook niet in een burn-out zitten, dan zal je vast wel iemand kennen die er last van (gehad) heeft. Het aantal blijft maar stijgen volgens diverse bronnen en het kost de samenleving handen vol geld. De oorzaak is volgens dikwijls zelfverklaarde experts duidelijk. Maar gaat dit werkelijk over een te hoge werkdruk? […]

Over tegenwind vangen als ondernemer

Het ondernemersleven vraagt offers, dat staat buiten kijf. Natuurlijk kun je nooit voor iedereen goed doen en is de enige weg uit sommige situaties beperkt tot de minst gore oplossing. Maar zo’n dingen vorderen een stapel weerbaarheid en mentale balans. Want uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor je leven en het bereiken van jouw doelen bij […]

Managing Big Files On Linux

When working with big data, it becomes crucial to manage big files efficiently. Printing a single line from a 150GB text file (like SQL, triples, quads or whatever) can be horrible and often requires some thinking, let alone editing files. Printing Big Files Using head can work to get the first or the last 5 […]